Netizen اولین مجله راجع به وبلاگ و وبلاگنویسی

 

خیلی دلگرم کننده است که مجله ای در دست بگیری که از اول تا آخرش مربوط به تحقیقت باشد! دو روز پیش اولین شماره ماهنامه  Netizen به بازار آمد و منی که در این چند سال یک سانتیم از پولم را برای خرید مجله در جیب فرانسوی ها نریخته بودم با طیب خاطر ۵ یوروی نازنین [  ۹۰, ۴ البته] را تقدیم کردم. نوش جانشان، چرا که پر است از مطالب جالب راجع به وبلاگ که با ساعت ها وبگردی هم نمی شود پیدایشان کرد. یادم می اید سردبیر لوموند دیپلماتیک ) ایگناسیو رامونه (که به دانشکده مان آمده بود می گفت اطلاعاتی که بطور مجانی در اختیار مردم قرار می گیرند نمی توانند جامع و کامل و معتبر باشند چرا که روزنامه نگاری که برای تهیه کردن و ارائه خبر هزینه ـ وقت،انرژی،پول ـ  کرده نمی تواند آنرا مجانی تقدیم کند [نقل به مضمون] . واقعا حالا حرفش را بهتر می فهمم. روز تا شب کلی « متا وبلاگ» انگلیسی فرانسه و فارسی می خوانم اما هیچکدام اینهمه اطلاعات مفید ارائه نمی کنند.

این مجله توسط کله گنده های وبلاگستان فرانسوی وشهروندان معمولی نوشته می شود و در مقدمه اش آمده که شاید در دنیا اولین مجلهء کاغذی است است که درمورد وبلاگ چاپ می شود. هدفشان هم مطالعه وبلاگ و بطور کلی حرف زدن افراد روی اینترنت است. این شماره راجع به سیاست و وبلاگ است  و با چند تا از سیاستمداران وبلاگدار مصاحبه کرده است.طرح روی جلد هم از که من از اینجا برداشتم عکسهایی از سیاستمداران فرانسوی است با عنوان « وقتی وبلاگها سیاست را تکان می دهند!». این مجله قصد دارد راهنمایی در دنیای غنی و پیچیده وبلاگ و کمکی برای درک مفاهیم و پیشرفتهای منفی یا مثبت این پدیده باشد.

 

وبلاگ مجله Netizen

  

 

 

  
نویسنده : ; ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۸
تگ ها : وبلاگ