به من نگو دوسِت دارم، که باورم نمی شه!

 

 

در باب کاریکاتورهای توهین آمیز پیامبر

 

این اولین بار نیست که رسانه های فرانسه ، عقاید و علائق مسلمانان را به سخره می گیرند. این بار در حالیکه مدت زیادی از آشوب های ماه نوامبر نمی گذرد و تمام هم و غم رسانه ها بر آشتی دادن جوانان شورشی- که اکثرا عرب و مسلمان بودند- با جامعه و فرهنگ فرانسه بود، روزنامه ها و تلویزیون به نام آزادی بیان کاریکاتورها را به نمایش گذاشتند وهمچنان می گذارند و نشان می دهند که برای احساسات و علائق یک سری از شهروندانشان-  که مسلمان ها باشند - اهمیتی قائل نیستند.  نه تنها کاریکاتور های دانمارکی را چاپ کردند و نشان دادند بلکه سری جدیدی نیز تولید کردند و حتی مجله چارلی هبدو شماره مخصوصی را به این موضوع اختصاص داد و کاریکاتورهای توهین آمیز جدیدی چاپ کرد. کشوری که شعارش آزادی برابری و برادری است و فریاد «همه با هم برابرند و فرانسه همه را دوست داردّ» ش گوش فلک را کر کرده براحتی به مسلمانها می گوید :« ناراحت شدید؟ ما کاری می کنیم که ناراحت تر شوید». و این در حالی است که کوچکترین توهینی به یهودی ها خشم مقامات، رسانه ها و مردم را بدنبال دارد. بقول کُلوش ،کمدین فرانسوی، «همه با هم برابرند اما بعضی برابر ترند!»

 

  
نویسنده : ; ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢۸
تگ ها : رسانه