عدالت مطلقه خداوندی

من و تو با هم مخالفیم. اما این روزها هر دو پریشانیم. هر دو به دامن او پناه می بریم و هر دو آرام می گیریم. و من چه شادمانم که خدایی دارم که مواضعش به مواضع هیچ کس نزدیکتر نیست و با همه به عدالت رفتار می کند.

/ 8 نظر / 20 بازدید
ش

اوه اوه!

ف

سلام من و تو با هم مخالف نیستیم دیدگاههایی داریم که با هم فرق می کنه و خدایی داریم که مواضعش به مواضع هیچ کس نزدیکتر نیست و با همه به عدالت رفتار می کند کاش بخاطر این خدای مشترک هم که شده دوستی چندین ساله مون رو زیر پا نذاریم

کاج بانو

واقعا خدایی هست؟؟؟ زیاد مطمئن نیستم

پامج

پريشان؟ نه پريشان چرا ؟ اگر بوديم ديگر نيستيم. اكنون به آينده‌اي كه مي‌سازيمش خشنود و اميدواريم.

پیچک سر به هوا

...[لبخند][گل]

یک نفر طلبه

مواضع بعضی ها به خدا نزدیک تر است که البته نیازی به گفتن ندارد مردم خوب می فهمند[گل]